Educació infantil i primària

Preinscripció del curs escolar 2023-2024

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març

Consulteu els dies i horaris de portes obertes dels diferents centres educatius a l'agenda

És molt important que feu la preinscripció en aquest període de temps, ja que és necessari fer una planificació de les places que s’ofereixen en cada centre. Per a més informació us podeu posar en contacte amb Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell al telèfon 977 699 009, extensió 2472, o directament a les escoles.

La preinscripció serà telemàtica a través del web https://preinscripcio.gencat.cat

Només s'ha de fer una única sol·licitud, apuntant les escoles desitjades per ordre de preferència. A la sol·licitud és obligatori posar el codi identificador de l'alumne que podeu obtenir preguntant a la vostra escola de procedència o consultar en línia (si el nen/a ja ha estat escolaritzat a Catalunya, si no es deixarà en blanc) i indicar una adreça electrònica per rebre la informació de tot el procediment.

Hi ha dues formes de fer la sol·licitud:

 1. Amb certificat digital - opció recomanada -(mitjançant DNI electrònic, Clave, Idecat...)

  Les sol·licituds realitzades amb certificat digital per a alumnes ja escolaritzats a Catalunya no hauran d'adjuntar cap document (Llibre de família, Padró, família nombrosa...), ja que es farà una consulta entre administracions per obtenir aquesta informació. Sí que caldrà adjuntar els documents de la informació que el web no pugui validar en la consulta.

  Els ciutadans amb passaport o document d’identitat de fora de l'estat espanyol també caldrà que pugin al web la documentació d’identitat i de vinculació familiar amb l'alumne/a.

  Els tutors d'alumnes no escolaritzats abans a Catalunya i els tutors de sol·licitants de plaça per a P3 també hauran de pujar al web el llibre de família o document de vinculació familiar.

 2. En suport informàtic, sense certificat

  Els tutors del nen/a hauran d'adjuntar la documentació d'identitat (DNI, NIE, PASSAPORT...) i el llibre de família o document de vinculació familiar. La resta de documentació (padró, discapacitat, etc.), només caldrà adjuntar-la si el resguard de la sol·licitud web la demana, ja que no s'haurà pogut validar en la consulta entre administracions.

NOTA: la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat s’identifiquin amb un certificat digital d’algun dels progenitors.

Documentació

La documentació per omplir la sol·licitud en línia que s'ha de tenir escanejada o fotografiada al dispositiu informàtic que es fa servir, és la següent:

 1. Llibre de família o el document relatiu a la filiació (si l'alumne/a està en situació d’acolliment s'ha d’adjuntar la resolució).
 2. DNI o targeta de residència del pare, la mare, l’alumne/a (si en té) o el tutor o la tutora legal de l'alumne/a.
 3. Volant de convivència (del padró) de tots els membres del domicili (que haurà de coincidir per la matrícula amb el del DNI).
 4. Si els pares/tutors no viuen a la zona de l'escola, però si hi treballen: contracte de treball o certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 5. Certificat o resolució de percepció de la renda garantida de ciutadania (si fos el cas).
 6. Certificat o targeta acreditativa de discapacitat igual o superior al 33% d'algun membre de la unitat familiar (si fos el cas).
 7. Carnet de família nombrosa o monoparental (si fos el cas).

* L'alumnat escolaritzat ja a l'escola no cal que faci de nou la preinscripció. Només haurà de confirmar al mes de juny la seva continuïtat al centre.

  Sol·licitud de volants d'empadronament

  Procediment per l'obtenció telemàtica de volants col·lectius d'empadronament per a la preinscripció escolar i formes de tramitar la sol·licitud:

  1. Mitjançant la seu electrònica

  Accedint a la nostra seu electrònica i seleccionar, a l'apartat de destacats, el volant col·lectiu d'empadronament. Requereix la identificació mitjançant certificat digital o idcat mòbil. S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

  2. Sol·licitud presencial

  Atenció presencial a les oficines del SAC de Segur i de la Platja amb cita prèvia. Podeu sol·licitar la cita en línia o per telèfon al 977 699 009. S'ha de presentar amb la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

  Escola Santa Creu de Calafell

  C/ Joan Nin, 5-7 - 43820 Calafell
  Telèfon: 977 691 760
  Correu: e3000706@xtec.cat

  Capacitat del centre: 8 aules d'infantil, 18 aules de primària, aula d'acollida i aula SIEI

  Projectes de centre

  • En l’etapa d’Educació Infantil es realitza el treball per projectes i ambients.
  • Inici d’anglès i informàtica a P5.
  • Fem teatre / El meu hort / Tots som amics/ educació emocional.
  • Utilització de pissarres digitals i altres recursos TAC a totes les aules.
  • Servei de mediació i tutories personalitzades.
  • Patrimoni històric de Calafell/Representació Ciutadella Ibèrica de Calafell / Treballem amb la gent gran del municipi / Comiat de 6è.
  • Tallers de ceràmica i robòtica / iniciació escacs / Matemàtica lúdica (mini conferències a l'aula).
  • Esmorzars saludables / Pla de consum de fruita del Departament d’Educació.
  • Rua de Carnaval.
  • Revista escolar El Drac Màgic.
  • Concerts de Nadal / Festes tradicionals / Jornades culturals/ Concursos/ Xerrades.
  • Biblioteca, bibliopati, padrins de lectura...
  • Reutilització de llibres de text.
  • Escola formadora de futurs mestres/ Pla de formació constant del professorat.
  • Escola participant en el Pla Educatiu d’Entorn: “A Calafell fem pinya”.
  • Projecte Investiguem: capses d'aprenentatge a primària.
  • Iniciació a l'ukulele a 4t, 5è i 6è.
  • Piscina a 2n.

  AFA

  • Acollida matí
  • Patinatge
  • Futbol
  • Bàsquet
  • Boxa
  • Zumba
  • Anglès (oficial Cambridge)
  • Altres

  Escola Castell de Calafell

  C/ Cosme Mainé, 11-17 - 43820 Calafell
  Telèfon: 977 694 120
  Correu: e3009898@xtec.cat
  Web: http://agora.xtec.cat/ceipcastelldecalafell/

  Capacitat del centre

  • Educació Infantil: 2 aules d'I3 a I5.

  • Educació Primària: 2 aules de 1r fins a 6è.

  Projectes de centre

  • Impuls de les activitats TAC amb pissarres digitals a les aules, ordinadors i tauletes.
  • Aula SIE
  • Tallers de robòtica.
  • Projecte Big Band: viola, violí i violoncel (a partir de 4t).
  • Aprenentatge inicial de la lectura: consciència fonològica, descodificació, club de lectura, racons de lectura, lectura per parelles, lectura individual, hora del conte (Comunitats de petits).
  • Impuls a la lectura: club de lectura, llegim sols, lectura expressiva, tipologies textuals i tallers de lectura (hipòtesi, idees principals, inferències, resum i mapes conceptuals).
  • Aprenentatge de la llengua anglesa des d'I3
  • Activitats sistematitzades de convivència i mediació.
  • Educació emocional i orientació tutorial.
  • Immersió lingüística.
  • Projecte reutilització de llibres.
  • Bibliopati, Espai pati tranquil i pequepati.
  • Hort escolar
  • Biblioteca a les aules.
  • Conferències i xerrades de divulgació.
  • Pràctica d'habits saludables.
  • Sortides pedagògiques i colònies.
  • Formació permanent del professorat.
  • Escola formadora de mestres.
  • Escola oberta al municipi.
  • Projectes de medi a tots els nivells.
  • Espais d'aprenentatge d'I3 a 3r.
  • Plans de treball.
  • Escola participant del pla de consum de fruita del Departament d'Educació.
  • Desdoblaments àrea anglès (comunitat grans).
  • Cuina pròpia.

  Activitats extraescolars

  Bàsquet, patinatge, diveresport, dansa urbana, drons robòtica. Les activitats extraescolars les organitza l’AFA. Cada inici de curs es fa l’oferta i es porten a terme aquelles en les quals hi ha un mínim d’alumnes. A l’inici del curs s’estableixen els dies i les edats dels grups.

  Escola Vilamar

  Passatge del Ferrocarril, 32-33 - 43820 Calafell
  Telèfon: 977 691 848
  Correu: e3011121@xtec.cat
  Web: agora.xtec.cat/escvilamar

  Capacitat del centre: tots els nivells tenen una línia, des de I3 a 6è de primària.

  L'escola que volem

  Democràtica, inclusiva, tolerant, responsable, honesta, flexible, autònoma, participativa, coeducativa, crítica, científica, plurilingüe, tecnològica, ecològica, saludable...

  Principis generals

  • Escola de qualitat.
  • Amb un alumnat implicat en el seu procés d’aprenentatge.
  • On el docent aplica metodologies competencials: tallers de matemàtica manipulativa, taller d’escriptura, projectes de treball a medi, Plans de Treball, Ambients a E.I. i Treball Internivells.
  • Escola verda: considerem el pati com a espai d’aprenentatge. Amb galliner, plantes remeieres, arbres fruiters, menjadores d’ocells, hotel d’insectes, hort escolar, estació meteorològica, etc.
  • Socialitzadora: reutilització de llibres i material socialitzat.
  • Fomenta l’educació per a la salut: conferències, tallers, esmorzars saludables, Pla de consum de fruita a l’escola...Promou l’aprenentatge de l’anglès des de P.3. Formem part del Grup Experimental Plurilingüe (GEP).
  • Aposta per les noves tecnologies: pissarres digitals a totes les aules, portàtils, tauletes, robòtica i Programa Innovamat.
  • Fomenta l’art plàstic: projectes d’autor
  • Fomenta la lectura: préstec de llibres, animacions lectores, padrins lectors, lectura diària.
  • Una escola vinculada a Calafell: programa de sortides pel nostre patrimoni al llarg de tota l’escolaritat.
  • Centre d'Agrupament d'alumnat amb deficiència auditiva.

  Activitats extraescolars

  Taekwondo, anglès, ball, repàs, futbol, gimnàstica rítmica, youtubers, ceràmica, robòtica, cuina, patinatge, ballet. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d’alumnes i poden variar l’hora i el dia per realitzar-les.

  Escola Mossèn Jacint Verdaguer

  C/ Josep Lluís de la Rosa, 2-30 - 43882 Segur de Calafell
  Telèfon:977 160 431
  Correu: escolacintosegur@xtec.cat
  Web: agora.xtec.cat/escolacintosegur

  Capacitat del centre

  • Educació Infantil: 3 grups d'I3, 3 grups d'I4 i dos grups d'I5.

  • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 4t i 3 grups de 5è i 6è.

  Projectes de centre

  • Projecte ExpeArt, Projecte ExpeLlum, Treball per ambients i Racons de joc. Projectes de treball per fomentar i afavorir els aprenentatges a Educació Infantil.
  • Projecte Biblioteca Escolar. Fomenta l’hàbit lector, el plaer i gust per la lectura amb activitats com: Bibliopati, maletes viatgeres a Cicle Infantil, Cicle Inicial i 6è; Hora de la reina i el rei del conte i racons temàtics; celebracions d’efemèrides; lectura diària; visites d’autors i il·lustradors treballats a l’aula.
  • Projecte Interdisciplinari dels artistes. Treballem pintors/es, arquitectes i escultors/es contemporanis/es.
  • Projecte hort escolar.
  • Projecte Cintet Ràdio.
  • Projecte revista escolar Ets i Uts en format digital.
  • Aprenem English des d'I3 fins a 6è.
  • Treball del patrimoni cultural municipal (Ciutadella Ibèrica, Castell, Ermita de Sant Miquel i Biblioteca Ventura Gassol).
  • Projecte d’escacs, des de 1r fins a 6è.
  • Aprenem amb els Jocs Matemàtics.
  • Fem teatre.
  • Sortides pedagògiques i colònies cicle infantil i acabament d’educació primària.
  • Impuls de les activitats TAC, amb Pdi, tauletes i ordinadors; des d'I3 fins a 6è.
  • Projecte festes tradicionals: Cantada nadalenca, Rua de Carnaval, Sant Jordi i Festival de Fi de curs.
  • Setmana Cultural.
  • Convivència i mediació escolar.
  • Esmorzars saludables. Pla de consum de fruita.
  • Escola formadora de mestres.
  • Projecte reutilització de llibres de text.
  • Projecte TEA - Taller d'Estudi Assistit. Forma part del Pla Educatiu d'Entorn.
  • Pla de millora d'oportunitats educatives. PMOE.

  Activitats extraescolars

  Dansa moderna, anglès lúdic, futbol, bàsquet, reforç escolar, ludiesport, patinatge i som artistes. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

  Escola la Ginesta

  C/ Les Garrigues, 14-16 - 43882 Segur de Calafell
  Telèfons: 977 164 723 / 671 040 773
  Correu: e3010098@xtec.cat
  Web: agora.xtec.cat/esc-laginesta-segurdecalafell

  Capacitat del centre

  • Educació Infantil: 2 grups d'I3, 2 grups d'I4 i 2 grups d'I5.

  • Educació Primària: 2 grups 1r i 2n, 3 grups de 3r i 2 grups de 4t, 5è i 6é.

  Projectes del centre

  • Impuls de les noves tecnologies (tauletes, PDI's, robòtica, treball competencial digital).
  • Treball per ambients lliure circulació a infantil.
  • Projecte de biodiversitat (hort, laboratori, reciclatge, hàbits saludables…).
  • Tallers internivells a educació infantil i primària.
  • Activitats per a potenciar el gust per la lectura: maletes viatgeres, el mag del conte, visites d’autors i il·lustradors, padrins de lectura, pla lector, apadrinament de llibres, bibliopati…
  • Projecte de reutilització de llibres.
  • Aula multisensorial i aula SIEI.
  • Coneixement del medi a cicle inicial mitjançant projectes.
  • Escola adherida al pla d'entorn del municipi.
  • Descoberta de l’entorn a educació infantil a través de projectes, tallers i ambients de lliure circulació.
  • Educació física a 4t, 5è i 6è en anglès.
  • Anglès des de I3 fins a 6è.
  • Projectes per afavorir el plurilingüisme (GEP, AICLE...)

  Activitats extraescolars

  Karate Anglès Futbol sala Batukxics (timbals) Taller art/creativitat Teràpia amb gossos Hort i natura Teatre Diverdance Patinatge Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d’alumnes i poden variar l’hora i el dia per realitzar-les.