Participació ciutadana

L’Ajuntament de Calafell ha decidit que s’ha de dotar d’un reglament de participació ciutadana que doni resposta a una aspiració creixent de tot el veïnat. Una aspiració, a més, que no es limita a tòpics gastats i antics sobre la participació, sinó hereva directa d’uns anys, immediatament anteriors a l’aprovació d’aquest reglament, la primavera de 2017, en els quals l’anomenada desafecció per la política ha posat en qüestió molts factors del sistema representatiu actual. No el sistema representatiu per ell mateix, però sí com funciona.

L’Ajuntament, com qualsevol altre poder públic, té una responsabilitat directa per fer que tothom  pugui sentir-se partícip de les coses col·lectives, sense que importi la ideologia i qualsevol altra circumstància personal (edat, sexe, credo...) de cadascú. Però també, i sobretot, de fer que se sentin autèntics partícips, que poden intervenir de forma directa i efectiva en la presa de decisions públiques i en la millora del seu municipi.

No és ja la possibilitat d’opinar o d’expressar-se. Aquesta pantalla està passada, per dir-ho d’alguna forma. És decidir, que no és sinó la base perquè tothom torni a sentir-se la democràcia com a seva, la democràcia com un sistema que val la pena. Per això, l’Ajuntament de Calafell aprova un reglament de participació ciutadana que recull, certament, conceptes imprescindibles com diàleg, proximitat, pluralitat, reflexió, deliberació i altres.

Però ho fa d’una forma que no esdevinguin simples enunciats. Ens equivocaríem si ens quedéssim en uns tòpics bonics, però buits de contingut real. No, la societat actual ja no vol només això. I en aquestes qüestions no és que vulgui que les coses siguin diferents, que ho vol, sinó que en vol més. Molt més.

Entendre això, en un municipi com Calafell, esdevé a més una oportunitat històrica: la de superar ancestrals greuges entre els diferents nuclis que el formen. I això s’aconseguirà no tan sols decidint de forma efectiva, sinó també amb la percepció objectivable que les decisions s’han pres amb equilibri i justícia territorial.

Així ho ha entès la corporació municipal que ha tirat endavant aquest reglament, conscient d’un moment gairebé històric en aquest racó d’Europa, a la vora del Mediterrani. Una corporació amb una gran pluralitat política, en la línia d’un gran nombre d’ajuntaments. De municipis on una mescla de canvis i descontent han transformat les estructures polítiques tradicionals.

A partir dels canals que aquí es creen per a la participació, tant individual com associada, només quedarà que sigui la ciutadania la que prengui la paraula, es faci seus aquests instruments, els doni vida i els aprofiti... I que reconnecti amb les institucions que la representen i amb un sistema polític que, malgrat els seus defectes, continua sent el menys dolent de tots.

Plataforma de participació

Decidim és la plataforma de participació ciutadana que fa servir l'Ajuntament de Calafell per a gestionar tota mena de processos participatius, per exemple:

Xarxes socials

Les xarxes socials de l'Ajuntament de Calafell són un espai obert a la participació ciutadana. L'Ajuntament té els següents perfils i canals: