VOX

Vox

C/ Gasémetre núm. 29 , entresol 1a
43001 Tarragona

Mocions presentades per aquest grup municipal fins avui

Moció que presenta el grup municipal de vox per la instal·lació de pilones i barreres de seguretat al passeig marítim i zones de vianants de Calafel (PDF, 704.67 KB)

Presentada al ple 21/06/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 8 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor de la CUP i 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, i amb 7 vots a favor: 2 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX. El senyor Albert Beltran Ferri, regidor d’ERC, no participa de la votació i no emet el seu vot en cap sentit.

Acorda: no aprovar la moció.

Presentada per: VOX

Vots a favor: 7
Vots en contra: 10

Moció que presenta el grup municipal de Vox per la rehabilitació de les fonts, il·luminació i pont de la riera de l'estany de Calafell (PDF, 152.71 KB)

Presentada al ple 26/04/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 9 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, i amb 8 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX.

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: VOX

Vots a favor: 8
Vots en contra: 10

Moció que presenta el grup municipal Vox contra la venda il·legal i suport al comerç local (PDF, 148.56 KB)

Presentada al ple 22/03/2024 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 10 vots en contra: 8 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 del regidor del grup municipal de la CUP, 1 del regidor del grup municipal de JUNTS, amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez i amb 8 vots a favor: 3 dels regidors/es del grup municipal d’ERC, 2 dels regidors/es del grup municipal d’UAM, 2 dels regidors del grup municipal del PP i 1 del regidor de VOX.

Acorda: no aprovar la moció

Presentada per: VOX

Vots a favor: 8
Vots en contra: 10
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal de Vox, en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal (PDF, 179.72 KB)

Presentada al ple 27/10/2023 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria amb 13 vots en contra: 10 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de la CUP, 1 del regidor de Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Ismael Iglesias Sánchez, amb 7 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es d’UAM i 2 dels regidors del PP i amb el vot a favor del regidor del grup municipal de VOX, adopta el següent acord:

UNIC: No aprovar la moció que presenta el grup municipal de VOX en defensa de l’habitatge i contra l’ocupació il·legal d’habitatges i edificis de titularitat municipal.

Presentada per: VOX

Vots a favor: 1
Vots en contra: 13
Abstencions: 7