04/09/2018

Calafell aprova per a 2018 un pressupost de 47,69 milions d'euros

Les inversions, bàsicament en millora de carrers i equipaments, sumen 6,08 milions

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat per a aquest 2018 un pressupost de 47,69 milions d’euros, que inclou el general de la corporació, el dels organismes autònoms i el de l’empresa municipal CEMSSA. El pressupost municipal és un 4,19% més alt que el de 2017, i les inversions superen lleugerament els 6 milions d’euros.

El pressupost general de la corporació serà de 47.593.022,75 euros; el de l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, 404.947,57 euros; i el de CEMSSA, de 1.878.580,21 euros. El pressupost consolidat puja 49.876.550,53 euros.

Una de les novetats és que, en el capítol d’inversions, es deixen obertes diverses partides amb l’import mínim, 1.000 euros, però que es podran ampliar posteriorment. Els fons provindran de modificacions internes del pressupost i del romanent d’altres inversions que no s’hagin exhaurit. Entre els projectes que es nodriran econòmicament amb aquesta fórmula hi ha l’adequació de voreres i la senyalització de la nova mobilitat a les urbanitzacions, el projecte de l’escola municipal de música i dansa, la segona fase del centre cívic del Port de Segur, l’adquisició d’un nou edifici per a la brigada municipal, la instal·lació de jocs infantils i de mobiliari urbà...

El pressupost ha tirat endavant amb els 9 vots a favor de l’equip de govern (PSC, UAM, PP), 8 en contra (CiU, CUP i Ciutadans) i tres abstencions (ERC i regidor no adscrit). L’alcalde, Ramon Ferré, ha indicat que es va presentar una proposta als diferents grups de l’oposició i “es va demanar obrir un diàleg per tal de fer esmenes i introduir modificacions en aquest pressupost, establint un diàleg que no s’havia produït mai, encara. No tots els grups han fet aportacions. La CUP i Ciutadans no han volgut negociar aquests pressupostos  ni han fet cap esmena o aportació. En canvi, tant CiU com ERC han fet aportacions que, en major o menor mesura, el govern ha recollit per a ampliar el consens”.

Ferré ha afegit que “el pressupost arriba amb retard per les dificultats del nou sistema informàtic de comptabilitat municipal i perquè calia esperar els Pressupostos Generals de l’Estat per saber les modificacions salarials del personal”.

En aquest sentit, l’alcalde ha explicat que “es pretén consolidar un pressupost que ja està gestionat en gran part, però millorant alguns dels serveis que, actualment, ja es presten”. I ha subratllat que “el pressupost del 2018 és el primer que contempla inversions decidides amb Participació Ciutadana, a través dels pressupostos participatius, com són l’aparcament del Clos del Becu, l’aparcament de l’escola del Castell i la millora de la xarxa de pluvials del carrer Pescador”.


LES PRINCIPALS POLÍTIQUES DEL PRESSUPOST

Transport públic
El transport públic municipal ampliarà novament l’horari de servei. Serà de 6 del matí a les 12 de la nit. Es podrà enllaçar amb els primers trens i amb els últims, i fins i tot serà possible sortir a sopar o assistir a algun acte i tornar a casa en autobús.

Cultura
–Es crea una partida de premis literaris per recuperar els guardons “La mar de lletres”.
–S’incorporen sis places per a obrir les dues biblioteques que obriran al municipi i poder passar de 32 a 40 hores setmanals d’obertura.
–Es farà la segona fase del centre cívic del Port de Segur.
–Es redactarà el projecte de la futura escola municipal de música i dansa.
–S’unifica la gestió dels centres cívics, davant dels nous espais que estan a punt de crear-se.

Patrimoni històric
–Se n’incrementa el pressupost per consolidar la Confraria de Pescadors i la Casa Barral.
–Es farà una nova museïtzació de l’interior del Castell, s’instal·larà una nova il·luminació exterior i es consolidaran i museïtzaran les sitges que hi ha sota l’absis.

Remunicipalització de serveis
–L’empresa municipal Cemssa assumeix la gestió de les quatre llars d’infants públiques. Hi haurà més control de la qualitat educativa i un estalvi econòmic. A més, es crea una partida per fer auditories de diferents serveis municipals susceptibles de ser remunicipalitzats.

Promoció comercial i turística
–Es donarà una nova empenta a la dinamització del municipi. S’amplien les partides de festes populars i de promoció.
–Hi haurà nous serveis als visitants, com el nou espai infantil al cinema Iris, per a clients dels establiments.
–Se subvencionarà l’associació comercial de Calafell Poble, com es fa amb Fòrum Calafell, per ajudar a dinamitzar el nucli antic i fer-hi més activitats.
–S’ampliarà l’enllumenat nadalenc, especialment als nuclis del Poble i de Segur, dins de la nova licitació que es farà.

Qualitat de Vida
–100.000 euros extra per a assumir el nou contracte programa de serveis socials. Hi haurà més personal administratiu i tècnic i s’ampliarà el servei de teleassistència i els ajuts d’urgència individuals i s’estrena un nou servei d’intervenció socioeducativa.
–Se signarà un conveni amb Creu Roja per fer possible el servei del Banc d’aliments i mantenir la presència d’aquesta històrica entitat al municipi.

Esport
–S’amplien les subvencions a entitats esportives.
–Continua un curs més el programa de piscina a les escoles i se n’augmenta el pressupost per arribar a més alumnes.
–Es dona continuïtat al projecte de patis oberts, als centres educatius fora de l’horari lectiu.
–Es destinen fons, de moment per estudis, per a una possible incorporació al patrimoni municipal d’una instal·lació esportiva actualment privada.

Pla de Barris al nucli antic
–L’Ajuntament apurarà al màxim les subvencions del Pla de Barris.
–Es faran les últimes obres de carrers previstes: Principal, Joan MIró i Marquès de Samà.
–S’augmenten les partides de festes populars, promoció comercial, programa de joventut i el projecte ocupacional Calafell Crea.

Territori i via pública
–Es farà un pla de voreres a les urbanitzacions.
–S’instal·larà la senyalització dels nous plans de mobilitat a les urbanitzacions.
–Es remodelarà la placeta del carrer de Mar.
–Hi haurà noves zones de jocs infantils i es renovarà i ampliarà el mobiliari urbà.
–S’adequaran edificis municipals i se n’adquirirà un per a la brigada municipal.

Més informació