21/10/2019

Calafell obrirà al Port un segon centre per a emprenedors

Seguirà la filosofia del Vilarenc Zènit: que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur

L’Ajuntament de Calafell obrirà al Port de Segur un segon centre per a emprenedors i petites. El Port Zènit seguirà el model del Vilarenc Zenit, que ofereix espais de lloguer a bon preu a projectes empresarials en la seva fase de naixement i consolidació.

El Port Zènit s’habilitarà a locals disponibles del Port i tindrà 281 metres quadrats construïts. Constarà de 8 despatxos i una zona de serveis comuns. Segons el conveni aprovat en el ple municipal d’aquest 17 d’octubre, l’empresa Port Segur-Calafell SA assumirà el cost d’adequació dels locals, amb una inversió de 134.000 euros. Un cop fetes les obres, l’empresa arrendarà l’espai a l’Ajuntament per un import de 3.442,64 euros mensuals (més IVA).

La regidora d’Ocupació, Mònica Trepat, explica que “aquest és un projecte que fomenta les oportunitats al nostre municipi, però també dinamitza l’espai del Port, fins fa poc infrautilitzat i gairebé mort”.

Serà l’Ajuntament, a través de la regidoria d’Ocupació, qui gestioni els usos del nou espai empresarial. L’ús temporal dels despatxos i les condicions econòmiques i de funcionament seran les mateixes que les del Vilarenc Zènit. Aquests serveis s’ofereixen a preus realment competitius, raó per la qual l’Ajuntament té uns criteris per seleccionar les empreses que s’hi podran acollir. Entre els requisits, hi ha la viabilitat econòmica del projecte; que les iniciatives tinguin relació preferentment amb les noves tecnologies, el turisme, la cultura, el lleure o la sostenibilitat ambiental; el grau d’innovació; l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació; la creació neta d’ocupació; l’experiència prèvia..., entre altres.

L’actual Vilarenc Zènit va obrir portes a finals de 2015 i ha estat un projecte d’èxit, que va assolir en els primers mesos el 100% d’ocupació. La seva filosofia, que serà també la del Port Zènit, és que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur. El centre ofereix les eines perquè les idees dels emprenedors es puguin desenvolupar. I no tan sols llogant espais, sinó també donant formació i acompanyament.