14/11/2019

Calafell portarà el Pla de Mandat als consells de participació ciutadana

Fins a final de mes es tornaran a reunir els consells de caire territorial

L’Ajuntament de Calafell sotmetrà el Pla de Mandat, que recull les inversions i actuacions a realitzar durant la legislatura, als òrgans de participació ciutadana que es van constituir abans de les eleccions. El Pla de Mandat ha de ser aprovat en un ple municipal, però l’equip de govern ja va anunciar que el document que arribi al plenari haurà estat debatut prèviament per la ciutadania.

D’aquí a final de novembre, es tornaran a reunir els quatre consells de caire territorial o geogràfic existents. Són els consells de barri de Calafell, de Segur i d’Urbanitzacions, a més del Consell Ciutadà, que representa el conjunt del municipi. Aquests òrgans estan formats per representats de les entitats locals, així com de les forces polítics, amb majoria ciutadana.

A més del Pla de Mandat, l’ordre del dia dels consells inclou altres tres qüestions. La primera, és la renovació de càrrecs, ja que arran de les eleccions municipals hi ha diversos representants polítics que canvien. La segona, és el debat sobre noves denominacions de carrers i places. I la tercera, és una presentació sobre la Línia Verda i els canvis que s’hi estan introduint. La Línia Verda és un servei que permet a la ciutadania avisar de problemes de neteja, incivisme, desperfectes a la via pública i el mobiliari urbà..., i també concertar la recollida de restes d’esporga o de mobles vells.


El calendari de sessions és el següent:

Consell de barri de Segur
Dilluns 18 de novembre, a les 19 hores

Consell de barri d’Urbanitzacions
Dijous 21 de novembre, a les 19 hores

Consell de barri de Calafell
Dilluns, 25 de novembre, a les 19 hores

Consell Ciutadà
Dimecres, 27 de novembre, a les 19 hores

Totes les sessions són obertes al públic. Es faran a la sala de plens, per tal que puguin ser transmeses en directe per calafell.tv