02/07/2020

Calafell treu a licitació la nova museïtzació del Castell de la Santa Creu

Un projecte ambiciós per consolidar la fortalesa com el gran monument del municipi

L’Ajuntament de Calafell ha tret a licitació els treballs de nova museïtzació del Castell de la Santa Creu. El projecte surt a concurs per un import de 325.000,00 euros (IVA inclòs), que és finançarà al 50%, entre l’Ajuntament i la Generalitat, a compte del Pla de Barris del nucli històric. De fet, aquesta obra és l’última gran actuació pendent del Pla de Barris, que viu el seu darrer any després de diverses pròrrogues.

L’Ajuntament ja havia tret anteriorment a concurs aquests treballs, però la licitació havia quedat deserta. El projecte ha estat reformulat amb un plantejament més ambiciós, capaç d’atreure, per a la seva realització, grans empreses culturals que treballin en aquest àmbit.

L’empresa guanyadora haurà de redactar el projecte definitiu, a partir de les directrius establertes pel departament municipal de Patrimoni Històric, i elaborar i instal·lar els elements museogràfics. El termini serà de quatre mesos.

Amb aquesta intervenció, es vol consolidar el Castell de la Santa Creu com el gran monument calafellenc i, a la vegada, com el principal atractiu turístic del nucli antic de Calafell. L’objectiu és mantenir i augment el creixent nombre de visitants que rep la fortalesa d’any en any, un públic que contribueix a la dinamització del nucli històric.

A més, es busca que la visita al Castell ofereixi al visitant quelcom més que unes vistes panoràmiques excel·lents com a única experiència. I es vol aconseguir amb elements que estimulin la visita i n’enriqueixin l’enfocament didàctic.

Com serà la intervenció

L’actuació es farà bàsicament a l’interior del Castell, però també preveu petites intervencions a l’exterior, en forma d’itinerari pel nucli antic i els seus llocs d’interès. La museïtzació tindrà un important component tecnològic, sense renunciar a elements de museografia més tradicional, com la informació en suport físic i la instal·lació d’objectes d’ambient. S’aprofitaran en la mesura del possible els elements de museïtzacions anteriors i els nous els vindran a complementar, llevat que per raó de coherència de continguts o millora conceptuals, puguin ser substituïts en part.

S’apostarà per instal·lacions audiovisuals i uns punts d’informació (estacions museogràfiques) de base tecnològica. També hi haurà una app amb continguts de realitat augmentada, que complementin les anteriors, tot oferint més informació al visitant. Finalment, perquè el Castell esdevingui un autèntic museu a l’aire lliure, es preveu instal·lar elements d’atrezzo, que es puguin tocar, per vestir més el recinte i dotar-lo de més atractiu de cara a l’experiència de l’usuari i a la difusió del coneixement.