16/11/2020

Comença la implantació de plans de mobilitat a les urbanitzacions de Mas Romeu, Valldemar i Bellamar

Nous barris s’incorporen a la reorganització de la circulació i la instal·lació de nova senyalització

A partir d’aquest dilluns comença la implantació de plans de mobilitat a noves urbanitzacions del municipi de Calafell. Concretament a Mas Romeu, Valldemar i Bellamar. Aquests barris s’incorporen a la reorganització de la circulació i la instal·lació de nova senyalització que ja s'ha fet a altres indrets del municipi.

Garantir el pas del transport públic i la seguretat dels vianants, prevenir l’excés de velocitat i generar aparcament a la calçada per evitar l’estacionament a les voreres són objectius prioritaris d’aquests plans de mobilitat.

A Mas Romeu es mantenen les direccions. També se senyalitzarà l’aparcament i els passos de vianants. També s’ordenarà la plaça Ricardo Lozano, per determinar els dos carrils de circulació i l’aparcament, i s’hi farà una rotonda pintada. I finalment senyalitzarà el pas de vianants pels ponts dels torrents.

Aquest 16 de novembre, a Mas Romeu es faran uns treballs preliminars, Concretament, de cruïlles de Mestre Serrano-Amadeu Vives i Ferran Sor-Amadeu Vives, s’esborrarà la pintura perquè llisca. També es fresarà la superfície de la calçada, per millorar-ne la rugositat i l’adherència, als carrers Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Joaquín Rodrigo i Frederic Mompou. Aquestes feines poden causar interrupcions intermitents del trànsit als carrers afecats.

En el cas de Valldemar, els carrers per on passa l’autobús mantindran la doble direcció. La resta, esdevenen de direcció única per tal de crear aparcament i evitar l’estacionament damunt de les voreres. També se soluciona una cruïlla perillosa mitjançant una rotonoda pintada i se senyalitzen els passos de vianants.

Finalment, a Bellamar, l’únic canvi és que s’implanta la zona 30, és a dir una limitació de velocitat general a 30 quilòmetres per hora. Tota la resta de regulació viària a la urbanització es manté i simplement es renova la senyalització..

El tinent d’alcalde de Mobilitat de l’Ajuntament, Miguel Ángel Perín, explica que la implantació serà gradual, un pla darrera de l’altre, en les properes setmanes. “No es tracta únicament de repintar i canviar senyals verticals, sinó de resoldre els problemes existents, alguns creats al llarg dels temps, amb una visió global de fluxos de circulació”, diu Perín.