25/06/2022

Els canvis de compte corrent poden causar problemes en els rebuts municipals

És importantíssim actualitzar les domiciliacions per estalviar-se tota mena de problemes

Els canvis de compte corrent poden causar problemes amb els rebuts domiciliats, tant dels d’impostos i taxes com els de diferents serveis de consum, si no es comuniquen a l'emissor dels rebuts. A més, encara s'arrosseguen alguns problemes derivats de les fusions bancàries de fa uns anys. Quan la nostra entitat és absorbida per una altra, el nostre compte corrent passa a tenir un altre número. Els bancs hi redireccionen automàticament els càrrecs que arriben, però en general no s’adrecen ni a l’Administració ni a les empreses de serveis per canviar la domiciliació.

La dificultat sorgeix quan la redirecció automàtica falla per algun motiu i el rebut és retornat. De vegades el concepte de la devolució és la falta de fons, ja que el compte antic només “existeix” virtualment i està a zero. A més, és una situació que no es detecta fàcilment si l’import és reduït. De fet, la domiciliació és un sistema còmode perquè permet “oblidar-se’n”.

Aquesta situació acaba representant un perjudici per al contribuent, ja que l’Ajuntament pot veure’s obligat a cobrar-li recàrrecs pel retard en el pagament. L’Administració té escàs marge per evitar aquest perjudici, tot i ser conscient que l’afectat no ha actuat de mala fe.

És més, tenir algun rebut pendent pot ser un impediment si es demana qualsevol subvenció, beca o prestació, si aquesta exigeix no tenir deutes pendents amb l’Administració pública.

Aquests problemes acostumen a ser puntuals, però les molèsties i els inconvenients que poden crear sí que són importants. La forma més senzilla d’evitar-los és domiciliar correctament els rebuts en el nou compte. Podeu adreçar-vos a qualsevol de les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana i només haureu d’omplir un formulari que us facilitaran. Porteu amb vosaltres el número de compte per complimentar l’imprés i no caldrà que hi torneu un altre cop.

Aquest problema va produir-se especialment fa uns pocs anys, quan la crisi va provocar molts canvis en el sistema bancari, però encara cueja perquè recentment hi ha hagut més absorcions i venda d’entitats.