14/02/2023

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dimecres sessió plenària extraordinària i urgent

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra dimecres vinent, 15 de febrer, una sessió plenària extraordinària i urgent. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Ratificar la urgència de la sessió
  2. Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la societat municipal CEMSSA per l'any 2023
  3. Proposta sobre l'aprovació, si escau, de la plantilla del personal al servei d'aquest Ajuntament per a l'any 2023
  4. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023

Més informació