08/11/2022

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 10, el ple ordinari del mes de novembre

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, dia 10, el ple ordinari del mes de novembre. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 

  1. Aprovació acta anterior: ple 2022/13 ordinari. 20/10/2022.
  2. Proposta de revisió de preus i liquidació del contracte de gestió del servei públic de gestió integrada dels espais verds municipal i dels espais verds municipals i l’arbrat viari de Calafell.
  3. Proposta d’acord referent a la resolució de l’expedient sancionador per infraccions a la normativa de gossos perillosos i potencialment perillosos.
  4. Proposta d’acord referent a la resolució de l’expedient sancionador per incompliment contractual de les concessions al mercat de Calafell i resolució de les al·legacions–recurs de reposició.
  5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.
  6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.
  7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 6577 s 7223 de l’any 2022.
  8. Donar compte de les actes de la junta de govern local, números 42, 43 i 44 de l’any 2022.
  9. Precs i preguntes.

Més informació