28/06/2022

L’Ajuntament de Calafell celebrarà ple extraordinari i urgent aquest 28 de juny

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà sessió plenària extraordinària i urgent aquest dimarts 28 de juny. Excepcionalment, serà un ple per via telemàtica. La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
  2. Ratificar la urgència de la sessió.
  3. Proposta d’aprovació de l’encomana de gestió a la societat mercantil de capital íntegrament de la Corporació, CEMSSA, per a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable, clavegueram i pluvials de Calafell.