05/08/2020

L'Ajuntament de Calafell i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora

Una de les línies de finançament serà per a emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19

L’Ajuntament de Calafell i MicroBank, banc social del grup Caixabank, han subscrit un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació l’activitat emprenedora a través de microdrèdits. L’acord és continuació dels d’anys anteriors, però enguany s’adapta a la situació i incorpora una línia de finançament per a necessitats de liquiditat causades per la crisi de la Covid.19.

Han signat l’acord la regidora d’Ocupació de Calafell, Mònica Trepat, el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, i el director de Centre d'Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià.

Amb la signatura d'aquest conveni, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d'atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia de finançament compta amb el suport del Fons Europeu d'Inversions.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l'Ajuntament de Calafell.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l'Ajuntament de Calafell es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l'entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L'Ajuntament de Calafell és una corporació municipal que disposa de serveis dirigits a persones aturades, emprenedors i empresaris als que ofereixen suport per portar a terme iniciatives emprenedores a través de Servei Emprèn, Servei Consolida, assessorament en marketing, coworking...

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l'únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'una nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte  social, amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

A Catalunya, MicroBank va finançar l'any passat 32.734 projectes per un import total de 232,5 milions d'euros, dels quals 125,7 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 97,3 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 9,5 milions a altres finances amb impacte social.

Acords amb més de 600 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. MicroBank ha firmat convenis amb 612 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.