22/06/2022

L’Ajuntament de Calafell s'assegura el finançament per a les inversions d’aquest 2022

Aprovada la contractació a Banc Sabadell d’un crèdit de 5.163.826,63 euros

L’Ajuntament de Calafell s'ha assegurat el finançament de les inversions previstes en el pressupost municipal de 2022. El ple d'aquest 16 de juny ha adjudicat la contractació d'un crèdit a llarg termini de 5.163.826,63 euros. L'adjudicació ha recaigut en Banc Sabadell, que oferia les millors condicions.

És un crèdit a 10 anys, exempt de comissions, amb un interés de l’euríbor a tres mesos més el 0,34%. El primer any és de carència, és a dir, que només es paguen interessos, sense amortitzar capital.

Segons ha explicat l’alcalde, Ramon Ferré, “tancar aquesta operació permet completar la licitació de diverses inversions previstes en el pressupost d’enguany. Això també vol dir que les obres podran començar en breu”. Ferré afegeix: “I tot això mantenint l’endeutament de l’Ajuntament per sota del 75%, que és una situació financera molt còmoda”.

Les inversions que es finançaran amb aquest crèdit seran les següents. Els imports no corresponen al cost total de les obres, sinó només a la part que es finançarà amb aquest crèdit.

 • Projectes innovació: 50.000 euros.
 • Equips per a processos d’informació: 50.000 euros.
 • Seguretat de la informació: 80.000 euros.
 • Despeses en aplicacions informàtiques: 60.000 euros.
 • Espai caní: 50.000 euros.
 • Mòdul de cuina Escola Vilamar: 135.520 euros.
 • Refugis climàtics: 100.000 euros.
 • Mobiliari i senyalètica Centre Cívic Montse Civit: 27.332,20 euros.
 • Projecte nous estudis comunicació: 46.000 euros.
 • Senyalètica: 48.371,20 euros.
 • Barca Francisca: 32.473,51 euros.
 • Reforma pistes plaça del Port: 48.748,19 euros.
 • Museïtzació pavelló Joan Ortoll: 300.000 euros.
 • Adequació pavelló Jaume Vilamajó: 48.919,09 euros.
 • Adequació oficina Club Infantil: 36.000 euros.
 • Àrea d’esbarjo infantil al Mercat Vell: 513.183,81 euros.
 • Projectes complex Vilamar Centre: 523.330 euros.
 • Escola del Circ: 300.000 euros.
 • Adquisició terrenys: 36.300 euros.
 • Actuacions vialitat: 40.000 euros.
 • Urbanització carrer Baixador: 821.300,85 euros.
 • Remodelació carreres de Segur: 540.090,25 euros.
 • Pla de mobilitat Poble: 50.000 euros.
 • Senyalització: 56.870. euros.
 • Punts públics elèctrics de càrrega: 25.849,38 euros.
 • Instal·lació fotovoltaica: 285.430,52 euros.
 • Adquisició de vehicles: 132.000 euros.
 • Parc per a la gent gran: 40.000 euros.
 • Adequació torrent Casa Nova i passatges urbanitzacions: 350.000 euros.
 • Millora hidràulica de la riera entre el carrer Ferradura i la C-31: 100.000 euros.
 • Pulmó del Mediterrani: 182.000 euros.
 • Equipaments Platja: 54.107,63 euros.