22/04/2019

Salut activa a Calafell el programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte

Les persones de 50 a 69 anys són convidades a fer-se una prova

El departament de Salut de la Generalitat ha posat en marxa a Calafell el programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Les persones de 50 a 69 anys, tant homes com homes, estan rebent a casa seva una carta convidant-los a fer-se una prova per detectar sang no visible en femta. La presència de sang en les deposicions pot ser un indici de la malaltia i, de vegades, es pot apreciar a simple vista, però en altres, no.

La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius.

En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del  budell, però que en el decurs del temps, podrien  tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

És vital tenir present que la majoria de vegades aquest càncer no produeix cap molèstia fins que la malaltia està avançada. D’aquí la importància de fer proves preventives.

Com funciona

Les persones que rebin la carta han d’anar al seu centre d’atenció primària, tot portant el full, i recollir el material que li donaran per recollir una mostra a casa. També els donaran data per retornar la mostra. La prova és del tot gratuïta.

Si el resultat és normal, la persona rebrà una carta a casa seva informant d’aquest resultat. Si es detecten indicis de sang (això passa en menys del 10% dels casos), la persona rebrà una trucada telefònica per proposar el seguiment més adequat. En la majoria de casos, la presència de sang no implica tenir lesions malignes.

El càncer colorectal és el càncer més freqüent en la població si es consideren els dos sexes. És el segon tumor més freqüent en les dones, desprès del de mama, i el tercer en els homes, després dels de pròstata i pulmó. La seva freqüència augmenta amb l’edat i la majoria dels casos se solen donar per sobre els 50 anys.

A la demarcació de Tarragona moren 250 persones cada any per càncer de còlon i recte, i s’hi registren uns 750 nous casos.