13/01/2020

L’Ajuntament crearà una oficina municipal d’esports, per ajudar les entitats i clubs

Hi donarà suport en qüestions legals i normatives, d’accés a subvencions...

L’Ajuntament de Calafell crearà una oficina municipi d’esports, per ajudar i assessorar les entitats esportives del municipi. Entre les tasques de l’oficina donarà suport als clubs en tota mena de tramitacions i en la mateixa legalització de les entitats. Entre altres qüestions, les ajudarà a complir les obligacions legals i normatives, i també les tributàries o de protecció de dades...

També els donarà assessorament en matèria de subvencions a les quals poden accedir, i quina documentació necessiten per a demanar-les i justificar-les posteriorment.

Serà un servei externalitzat, que es prestarà mitjançant especialistes en la matèria, i que la junta de govern local ja ha aprovat treure a concurs.

És un suport molt necessari perquè les entitats han d’afrontar en els darrers temps moltes novetats administratives que els obliguen a fer tràmits que no sempre tenen fàcil complimentar. L’oficina oferirà un assessorament i un acompanyament gratuït, ja que atendre aquestes novetats pot representar un cost que les entitats no poden assumir.

La finalitat de l’oficina municipal d’esports no es limita  a resoldre dubtes puntuals en la gestió de les entitats, que també, sinó que vol oferir un servei global adequat a la situació de cada associació per acompanyar-la en el procés de posar-se al dia.