26/10/2021

Calafell demana renovar la condició d’àrea amb mercat d’habitatge tens

Els lloguers han crescut al municipi un 25% en els darrers cinc anys

L’Ajuntament de Calafell ha demanat renovar la condició d’àrea amb mercat d’habitatge tens. Aquesta condició implica, d’acord amb l’actual llei de l’habitatge catalana, la possibilitat d’aplicar contenció de rendes en els municipis on el lloguers hagin crescut per damunt de la mitjana catalana en els darrers cinc anys.

En el cas de Calafell, el lloguer mig de l’any 2020 era de 584,30 euros, quan l’any 2016 era de 465,35 euros. És a dir, que els lloguers han pujat un 25,56% en aquests cinc anys. Aquest percentatge està per sobre del registrat a Catalunya en el mateix període, que ha estat del 23,28%.

Un altre factor important en la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens és el percentatge dels ingressos que les persones han de dedicar al lloguer. En el cas de Calafell, la renda mensual per habitant és de 1.183,33 euros i, per tant, el pes del lloguer representa un 49,38%, quan no hauria de superar el 30%.

I dins d’aquesta declaració, l’Ajuntament ha de comunicar a la Generalitat les actuacions en matèria d’habitatge d’iniciativa municipal ja realitzades i les que estan projectades. En aquest sentit, l’Ajuntament informa que ha signat un conveni de col·laboració amb la Sareb per a la cessió d’habitatges destinats a lloguer assequible i que ha rehabilitat mitja dotzena d’habitatges de titularitat municipal per a lloguer social temporal, entre altres mesures.

Pel que fa les actuacions previstes hi ha la intenció de l’Ajuntament d’impulsar la construcció de més de cent habitatges nous, per destinar-los a lloguer social. Seran habitatges que es construiran en terrenys municipals. Ja està a punt el plec de condicions per a licitar la seva construcció.