10/11/2023

Calafell dona una oportunitat a vuit persones amb dificultats laborals prolongades

Durant un any, treballaran en diversos serveis públics i es formaran per a aconseguir una reinserció plena en el mercat de treball

Vuit persones de Calafell que es trobaven en dificultats laborals importants, treballaran un any en diferents serveis públics del municipi. Són persones en situacions d’atur prolongat, sovint sense cap percepció o amb percepcions mínimes. Amb aquesta fórmula, podran aconseguir uns ingressos i, a la vegada, generar un dret a atur que permetrà prolongar la seva nova situació.

La regidora d’Ocupació de l’Ajuntament, Mnal El Mesmoudi Belechgar, explica que aquest programa “ajuda a trencar el cercle viciós de l’atur de llarga durada”. “Durant un temps, els participants tenen feina i uns ingressos normalitzats. Però l’oportunitat també s’aprofita per a donar accions de formació i capacitació professional, que ajudin a aconseguir la definitiva reinserció laboral”, afegeix la regidora.

A més de formació, Calafell Ocupació ofereix també suport i seguiment en la fase posterior a la cloenda del programa.

El pla va iniciar-se el passat 23 d’octubre. Hi ha quatre persones que treballen en el manteniment de rieres, dues com a auxiliars administratius, una com a conserge d’equipaments i una que s’ocupa de coordinar els condemnats pels tribunals a realitzar treballs en benefici de la comunitat.

A més, hi ha una persona coordinadora de tot el projecte, el salari de la qual també està cobert per la subvenció que ha aconseguit l’Ajuntament de Calafell.

El Programa Treball i Formació, del qual forma part aquesta iniciativa, està adreçat a oferir oportunitats laborals a persones en situació d'atur a través de la contractació per a la realització de tasques d'interès general i social per al nostre municipi. Els treballs desenvolupats poden ser molt variats i pertànyer a diferents àmbits.