12/11/2019

Calafell rep quatre subvencions de la Diputació de Tarragona per a la prevenció del mosquit tigre i la vigilància de les platges

Els ajuts sumen 39.476,82 euros

L’Ajuntament de Calafell ha rebut quatre subvencions de la Diputació de Tarragona, destinades a finançar dos programes de protecció de la salut pública: la prevenció del mosquit tigre, i la vigilància a les platges de Calafell. Aquestes subvencions corresponen a les convocatòries dels anys 2018 i 2019.

D’una banda, l’Ajuntament de Calafell rep 9.673,68 euros per actuacions de gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans (3.286,83 euros de 2018, i 3.099,99 euros, de 2019). En concret, aón per realitzar campanyes de control de les plagues del mosquit tigre al municipi, per tal d’evitar-ne la seva proliferació.

Així mateix, la Diputació de Tarragona també ha atorgat 33.090 euros destinats a fer que l’Ajuntament de Calafell pugui realitzar una gestió adequada de les seves platges, en matèria de seguretat, control i vigilància a les zones de bany del municipi. 15.852 euros són dels ajuts de 2018 i els altres 17.238, dels de 2019.

La protecció de la salut és el conjunt d’actuacions de gestió, vigilància i control destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i en els indrets de convivència humana. És en aquest sentit, que la Diputació de Tarragona convoca unes línies de subvencions perquè els ens locals disposin del finançament necessari per portar a terme una gestió adequada en matèria de protecció de la salut.