07/03/2022

Comença la preinscripció escolar per al curs acadèmic 2022-2023

El tràmit s’haurà de fer telemàticament, tant a primària com a secundària

Aquesta setmana comença la preinscripció escolar per al curs acadèmic 2022-2023. Aquest dilluns, 7 de març, s’inicia la de primària. I dimecres vinent, 9 de març, es posa en marxa la de secundària. Tota la mecànica, requisits i barems de punts són idèntics. El tràmit s’haurà de fer telemàticament en tots dos casos.

El tràmit és només per als alumnes de nova incorporació al centre, bé per entrar a P3, bé per venir d’una altra escola. L’alumnat ja escolaritzat al centre només haurà de confirmar al mes de juny la seva continuïtat.

Per tal que les famílies coneguin els centres que hi ha al municipi i els seus projectes educatius, l’Ajuntament ha editat de nou una guia, que pot consultar-se en els adjunts d’aquesta notícia.

“És molt important realitzar la preinscripció en aquest període de temps ja que és necessari fer una planificació de les places que s’ofereixen en cada centre”, diu la tinent d’alcalde d’Ensenyament de l’Ajuntament, Lluïsa Lastra.

“Som conscients que els grans moviments poblacionals dels darrers anys obliguen a mantenir la matrícula viva durant tot el curs. I per tant, saps com comences l’any, però no com s’acabarà. Tanmateix, hem de fer unes previsions en base a l’expectativa, i aquesta es fonamenta molt en la preinscripció”, afegeix Lastra.

La preinscripció caldrà fer-la mitjançant el web creat pel departament d’Educació de la Generalitat, abans del 21 de març. Només s'ha de fer una única sol·licitud, apuntant les escoles desitjades per ordre de preferència. A la sol·licitud és obligatori posar el codi identificador de l'alumne, que pot obtenir-se preguntant a l’escola de procedència (si l’infant ja ha estat escolaritzat a Catalunya, sinó es deixarà en blanc) i indicar una adreça electrònica per rebre la informació de tot el procediment.

Vies per a fer la sol·licitud

Hi ha dues formes de fer la sol·licitud:

Amb certificat digital. Opció recomanada (mitjançant DNI electrònic, Clave, Idecat...)

 • Les sol·licituds realitzades amb certificat digital per a alumnes ja escolaritzats a Catalunya no hauran d'adjuntar cap document (Llibre de família, Padró, família nombrosa...) ja que es farà una consulta entre administracions per obtenir aquesta informació. Sí caldrà adjuntar els documents de la informació que el web no pugui validar en la consulta.
 • Els ciutadans amb passaport o document d'identitat de fora de l'estat espanyol també caldrà que pugin al web la documentació d'identitat i de vinculació familiar amb l'alumne.
 • Els tutors d'alumnes no escolaritzats abans a Catalunya i els tutors de sol·licitants de plaça per a P3 també hauran de pujar al web el llibre de família o document de vinculació familiar.


En suport informàtic, sense certificat

 • Els tutors del nen/a hauran d'adjuntar la documentació d'identitat (DNI, NIE, passaport...) i el llibre de família o document de vinculació familiar. La resta de documentació (padró, discapacitat...), només caldrà adjuntar-la si el resguard de la sol·licitud web la demana ja que no s'haurà pogut validar en la consulta entre administracions.

Per tal de reduir malentesos, la persona sol·licitant sempre és l'alumne/a, malgrat s'identifiqui amb un certificat digital d'algun dels progenitors.


Quina documentació es necessita

Hi ha un seguit de documents que cal tenir escanejats o fotografiats en el dispositiu que es faci servir per omplir la sol·licitud:

 • Llibre de família o el document relatiu a la filiació (si l’alumne està en situació d’acolliment s’ha d’adjuntar la resolució).
 • DNI o residència del pare, la mare, l’alumne (si en té) o el tutor o tutora legal de l’alumne.
 • Volant de convivència (del padró municipal) de tots els membres del domicili (que haurà de coincidir per a la matrícula amb el del DNI).
 • Si els pares i mares o tutors i tutores no viuen a la zona de l’escola, però sí hi treballen, contracte de treball o certificat emès per l’empresa. El personal autònom, el model 036 o el 037 de l’Agència Tributària.
 • Certificat o resolució de percepció de la renda garantida de ciutadania (si fos el cas).
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat igual o superior al 33% d’algun membre de la unitat familiar (si fos el cas).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental (si fos el cas).


Barem de puntuació

Criteris prioritaris

 • 50 punts: germans ja matriculats.
 • 30 punts: domicili a l’àrea de proximitat del centre.
 • 20 punts: treball dels tutors a l’àrea de l’escola.
 • 10 punts: domicili al mateix municipi.
 • 15 punts: recepció de la renda garantida de ciutadania per part dels tutors.


Criteris complementaris

 • 15 punts: discapacitat igual o superior al 33%, l’alumne o un familiar de primer grau.
 • 10 punts: tutors treballant al centre.
 • 10 punts: família nombrosa o monoparental.
 • 10 punts: ser bessó o trigémin.
 • 10 punts: situació d’acolliment o condició de violència de gènere o de terrorisme.


El calendari

Un cop acabat el termini de preinscripció, el 21 de març, el calendari serà el següent:

 • 23 de març: data límit per adjuntar documentació pendent.
 • 21 d’abril: publicació llista de sol·licituds amb el barem provisional.
 • del 22 al 28 d’abril: presentació de reclamacions.
 • 3 de maig: publicació llista definitiva de sol·licituds amb la puntació i el número de desempat.
 • 9 de maig: sorteig per resoldre les sol·licituds empatades.
 • 11 de maig: publicació de la llista ordenada definitiva.
 • del 27 de maig a l’1 de juny: ampliació de sol·licitud d’alumnes sense plaça.
 • 9 de juny: publicació oferta final de places.
 • 10 de juny: publicació llista d’alumnes admesos i llista d’espera.
 • del 20 al 28 de juny: formalització de matrícula telemàticament.