23/01/2024

Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar aquí a les eleccions europees d’enguany han de demanar-ho fins al 30 de gener

La sol·licitud pot fer-se a les oficines del SAC de l’Ajuntament, o en línia a la seu electrònica de l’INE

Els ciutadans originaris dels estats de la Unió Europea que resideixen a Espanya i vulguin votar aquí a les eleccions europees d’enguany, tenen fins al 30 de gener per a demanar-ho. Cal ser major d’edat i estar empadronat en el municipi de residència. Hi ha dues vies per a fer la sol·licitud:

Presencialment, a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), de l’Ajuntament, on els facilitaran un formulari que han d’omplir.

En línia, a la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), si es disposa de la signatura digital Cl@ve.

Les persones que ja hagin manifestat la seva voluntat de votar a Espanya anteriorment, no cal que repeteixin el tràmit. Els ciutadans a qui s’adreça aquesta notícia són aquells que no ho han demanat fins ara o, eventualment, a qui hi hagués renunciat expressament i ara vulgui recuperar el dret.

Per facilitar el tràmit, l’INE està enviant notificacions als residents europeus empadronats a Espanya i que mai han demanat el dret de votar a les eleccions europees. Se’ls recorda aquest dret i la forma d’exercir-lo. Són prop de 600.000 persones.