26/01/2024

La crema de restes vegetals agrícoles està subjecta a l’autorització de la Generalitat

Només poden fer-ne petites explotacions agràries i s’hi inclouen altres activitats amb risc d’incendi forestal

La crema de restes vegetals agrícoles està subjecta a l’autorització de la Generalitat. I només poden fer-ne petites explotacions agràries, i entre el 16 d’octubre i el 14 de maig. Aquesta normativa afecta, de fet, a qualsevol activitat que impliqui risc d’incendi, a menys de 500 metres d’un terreny forestal, tant si està arbrat com si no.

Recordem que del 15 de març al 15 d’octubre, aquestes activitats estan prohibides, fora de casos excepcionals derivats de motius fitosanitaris o de prevenció d’incendis. Però requereixen una autorització expressa.

Les cremes s’han de comunicar al departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per exemple mitjançant les seves oficines comarcals. Des dels últims canvis de la normativa, els ajuntaments han deixat de recollir les sol·licituds.

Les activitats agrícoles susceptibles de risc d’incendi van més enllà de les cremes de restes vegetals. Inclouen l’ús de fumadors apícoles, bufadors, radials, crema de carbó, crema de llenya, explosius, pirotècnia, correfocs, fogonets o crema de productes inflamables com alcohol, gasolina, gasoil, gas, parafina, entre d'altres.

Tota la informació està disponible en un web específic de la Generalitat.