17/11/2022

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous sessió plenària extraordinària i urgent

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous, 17 de novembre, sessió plenària extraordinària i urgent. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 

  1. Ratificar la urgència de la sessió.
  2. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions complementàries per aplicació del Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d’octubre.
  3. Proposta sobre la modificació núm 01/2022 de l’actual plantlla de personal de l’Ajuntament de Calafell, i la seva codificació.
  4. Proposta expedient 12063/2022 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes.
  5. Proposta d’aprovació de la concessió de domini públic per a l’ús i explotació de la finca ubicada al carrer de la Muga 29 del Parc Empresarial de Calafell, mitjançant procediment d’adjudicació directa per a l’estacionament temporal de vehicles relacionats amb l’escola de circ i seu del centre de restauració i formació pràctica.

Més informació