20/12/2023

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest divendres, dia 22, la sessió plenària ordinària del mes de desembre

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra divendres, dia 22, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre. Començarà rà a les 11 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere. Se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.


L’ordre del dia és el següent:

 

 1. Aprovació de l’acta anterior. PLE 2023/16 ordinari 24/11/2023.
 2. Aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdis segons expedient 14152/2023.
 3. Proposta d’acord d’aprovació de l’increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023.
 4. Proposta per a acordar la denúncia expressa de la totalitat del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Proposta per a acordar la denúncia expressa de la totalitat de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell.
 6. Proposta de declaració d’interès públic i social de l’obra dels habitatges en règim de lloguer assequible del carrer Jaume Pallarés, n úm 3 de Calafell, i aprovació de bonificació de l’ICIO.
 7. Proposta de nomenament de jutge de pau substitut al municipi de Calafell.
 8. Donar compte de l’auditoria de compliment de la regulació legal de la protecció de dades de caràcter personal relativa als tractaments efectuats a l’Ajuntament de Calafell.
 9. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular contra la tramitació d’una llei d’amnistia.
 10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 7861 a la 8660 de l’any 2023.
 11. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 47 a la 50 de l’any 2023.
 12. Precs i preguntes.

Més informació