05/11/2021

Un 40% de polls de corriol camanegre nascuts enguany a Calafell han aconseguit sobreviure

Hem tornat a ser el municipi la criança més exitosa de tota la zona

Un 40% dels polls de corriol camanegre nascuts enguany a Calafell han aconseguit sobreviure. Segons el balanç de la criança, a les platges del municipi va haver-hi 15 postes, amb un total de 38 ous. D’aquests, 15 exemplars han sobreviscut. S’entén per individus supervivents els que assoleixen l’etapa juvenil (a partir dels 30 dies) i arriben a volar.

Aquestes xifres són inferiors a les de l’any 2020, quan l’índex de supervivència va arribar a un 54%. “Però allò va ser un èxit sense precedents, inclòs el fet que feia 30 anys que no es detectaven nius al municipi, que en part va ser possible pel confinament domiciliari dels primers mesos de la pandèmia”, explica el tinent d’alcalde d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament, Aron Marcos.

No obstant això, les xifres són enormement més bones que a la resta de la costa del Baix Penedès, on la supervivència d’exemplars és mínima, generalment de no més que un o dos individus per platja.

La diferència la marquen les platges en un estat més natural, on els corriols troben espais adients per fer-hi niu. També hi influeix que es prenguin mesures de protecció, com limitació d’accés, vigilància permanent, la protecció física dels nius, la modificació dels sistemes de neteja de les platges...

Marcos diu: “No és casual que allí on s’està fent una tasca molt important de regeneració dunar i de recuperació de vegetació autòctona, sigui també on hi ha més nius, més postes i més exemplars que tiren endavant”.

En canvi, la pressió humana i especialment la de gossos o gats és un dels principals hàndicaps per a la criança del corriol a les platges. Això no vol dir que altres espècies animals cacin els corriols; de fet, n’hi ha prou que espantin prou els adults com perquè no tornin i deixit abandonats els pollets.

Segons el regidor, “en els dos darrers anys hem fet una gran tasca de conscienciació dels usuaris de la platja i hem donat molta informació. Si podem millorar els aspectes negatius, i persistim en el projecte de naturalització, els resultats poden ser encara millors”.