13/05/2022

Calafell posa fil a l’agulla per al finançament de les inversions municipals d’aquest 2022

S’adjudicarà una operació de crèdit per import de 5.163.826,63 euros

L’Ajuntament de Calafell ha posat fil a l’agulla per a aconseguir el finançament de les inversions previstes en el pressupost municipal per al present exercici de 2022. En la sessió plenària celebrada aquest 12 de maig, s’ha aprovat convocar el concurs per a adjudicar una operació de crèdit a llarg termini per import de 5.163.826,63 euros.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, aquest import permet encarar les inversions programades per a enguany, “però mantenint l’endeutament de l’Ajuntament per sota del 75%”. Ferré afegeix que “igualment que demanem un crèdit anual per a inversions, també anualment amortitzem un import semblant de préstecs anteriors o superior, amb la qual cosa l’endeutament es manté o baixa”.

Les inversions que es finançaran amb aquest crèdit seran les següents:

 • Projectes innovació: 50.000 euros.
 • Equips per a processos d’informació: 50.000 euros.
 • Seguretat de la informació: 80.000 euros.
 • Despeses en aplicacions informàtiques: 60.000 euros.
 • Espai caní: 50.000 euros.
 • Mòdul de cuina Escola Vilamar: 135.520 euros.
 • Refugis climàtics: 100.000 euros.
 • Mobiliari i senyalètica Centre Cívic Montse Civit: 27.332,20 euros.
 • Projecte nous estudis comunicació: 46.000 euros.
 • Senyalètica: 48.371,20 euros.
 • Barca Francisca: 32.473,51 euros.
 • Reforma pistes plaça del Port: 48.748,19 euros.
 • Museïtzació pavelló Joan Ortoll: 300.000 euros.
 • Adequació pavelló Jaume Vilamajó: 48.919,09 euros.
 • Adequació oficina Clun Infantil: 36.000 euros.
 • Àrea d’esbarjo infantil al Mercat Vell: 513.183,81 euros.
 • Projectes complex Vilamar Centre: 523.330 euros.
 • Escola del Circ: 300.000 euros.
 • Adquisició terrenys: 36.300 euros.
 • Actuacions vialitat: 40.000 euros.
 • Urbanització carrer Baixador: 821.300,85 euros.
 • Remodelació carreres de Segur: 540.090,25 euros.
 • Pla de mobilitat Poble: 50.000 euros.
 • Senyalització: 56.870. euros.
 • Punts públics elèctrics de càrrega: 25.849,38 euros.
 • Instal·lació fotovoltaica: 285.430,52 euros.
 • Adquisició de vehicles: 132.000 euros.
 • Parc per a la gent gran: 40.000 euros.
 • Adequació torrent Casa Nova i passatges urbanitzacions: 350.000 euros.
 • Millora hidràulica de la riera entre el carrer Ferradura i la C-31: 100.000 euros.
 • Pulmó del Mediterrani: 182.000 euros.
 • Equipaments Platja: 54.107,63 euros.

 


D’altra banda, el ple ha ratificat un seguit d’acords per implantar a l’Ajuntament un codi ètic, un comitè ètic i un canal de denúncies, que se sumaran als mecanismes de control ja existents. Aquestes mesures són reclamades pels fons Next-Generation com a garanties suplementàries per a la concessió d’ajuts als projectes que s’hi presentin.

Segons el tinent d’alcalde de Serveis Interns, Javier Estepa, “són mecanismes necessaris que ja s’estaven treballant dins de l’Ajuntament, però que hem avançat per poder acollir-nos a uns ajuts europeus que li aniran molt bé al nostre municipi”. Estepa afegeix: “Una cosa no treu l’altra. L’exemplaritat que hem de tenir a l’Administració pot combinar-se perfectament amb l’accès a fons que permetran una gran transformació del municipi”.