28/10/2015

L’Agència Catalana de l’Aigua fa una neteja a fons del tram més urbà del torrent de la Cobertera

Per minimitzar el risc d’inundacions quan hi ha pluges intenses

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha realitzat una actuació de neteja i manteniment del torrent de la Cobertera a Calafell. Les feines s’han realitzat entre la carretera C-31 i el camí de l’Alorda, en el tram més “urbà” d’aquesta riera, i han consistit en un desbrossament de la vegetació i la retirada de brutícia de tota mena, tot respectant la morfologia natural de la llera.

Aquesta actuació, que ha durat quatre dies, s’ha fet amb càrrec a les partides de manteniment de torrents de la pròpia ACA. L’Ajuntament de Calafell insistia des de fa molt perquè l’Agència aprovés una subvenció per realitzar neteges de torrents. “Suposem que a base de protestar, al final hem aconseguit alguna cosa. Quan ens van proposar netejar ells aquest tram de la Cobertera, vam dir que sí immediatament, per descomptat”, explica el tinent d’alcalde de Medi Ambient, Josep Parera.

Treballs com aquests permeten eliminar els obstacles naturals o la brutícia que dificulten  la baixada d’aigua quan hi ha torrentades. Això redueix l’acumulació de cabal i minimitza el risc d’inundacions en períodes de pluja intensa. És una mesura molt necessària a municipis com Calafell, amb un problema important d’inundabilitat a les parts baixes més properes al mar.