26/07/2022

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dimarts 26 de juliol un ple extraordinari i urgent

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dimarts 26 de juliol un ple extraordinari i urgent. Se celebrarà de forma telemàtica i, des de les 17 hores, podrà seguir-se en directe per l’habitual transmissió per streaming

L’ordre del dia és el següent:

  • Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància.
  • Ratificar la urgència de la sessió.
  • Proposta expedient 7688/2022 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
  • Proposta d’autorització per a la concertació d’operació de crèdit a llarg termini per un ens dependent sectoritzat i aprovació de la concessió d’un aval.
  • Expedient 2022/7390, resolució de petició efectuada per l’empresa Tandem Wellness SL, en relació a la concessió de la gestió del servei públic de la zona esportiva municipal, Vilarenc Aqua.

Més informació