19/05/2023

Treballs d’asfaltat a diversos carrers de Segur de Calafell, a partir de la setmana vinent

Es produiran algunes afectacions al trànsit de vehicles durant les obres

La setmana vinent es faran treballs d’asfaltat a diversos carrer de Segur de Calafell. Les obres implicaran alteracions puntuals del trànsit rodat, que afectaran l’avinguda Catalunya, la plaça Colom, el carrer del Salvador, el carrer de les Antilles i el carrer de Bolívia. Cal respectar la senyalització

Hi haurà una segona tanda d’asfaltats, l’última setmana del mes de juny, que coincidirà amb la finalització de les obres del col·lector del clavegueram de l’avinguda Argentina. En aquell moment, a més de la pròpia avinguda, es treballarà al carrer de l’Uruguai, el carrer del Cantàbric i la ronda de Sant Miquel.

El pla d’asfaltat al nucli de Segur té un import de mig milió d’euros. Les obres les realitza l’empresa Tecnofirmes, que va guanyar l’adjudicació. L’àmbit d’actuació ´was la part central i parts altes del nucli de Segur. Aproximadament, el perímetre delimitat per l’avinguda d’Espanya. La pavimentació no es limitarà a una acció superficial, sinó que es fan treballs al subsòl. Hi ha tres indrets d’especial incidència:

  • A l’avinguda Argentina es renova tant la calçada com el clavegueram. Les deficiències de les canalitzacions subterrànies d’aquest carrer, afecten greument la seva superfície. Sense una intervenció integral, la problemàtica no es resoldria. És la part més costosa econòmicament de tots els treballs.
  • A l’avinguda Catalunya, en el tram comprés entre les places de Pau Casals i de Colom, es dona solució als problemes causats per les arrels dels pins que hi ha plantats.
  • A la plaça de Colom s’hi aplica un tractament antilliscant, que corregeixi els efectes de la marcada inclinació de la calçada, que ha causat problemes a la circulació de vehicles de gran volum, per exemple els del transport escolar.