10/01/2023

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous la sessió plenària ordinària del mes de gener

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra dijous vinent, dia 12, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener. Serà una sessió presencial i amb assistència de públic, que se celebrarà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja..

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 

  1. Aprovació acta anterior. PLE2022/17 ordinari 15/12/2022
  2. Rectificació de l’error material de l’acord de ple de data 16 de juny de 2022 de constitució i creació de l’inventari de béns del patrimoni públic del sòl i l’habitatge (PPSH) de l’Ajuntament de Calafell.
  3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, de la 8224 a la 8954 de l’any 2022.
  4. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de la 50 a la 52 de l’any 2022 i la 1 de l’any 2023.